Skip to content

SKRUBBER

SKRUBBER

Lugtgener eller forurenet luft kræver et effektivt skrubber system, som naturligvis skal tilpasses de lokale behov. Vi kan tilbyde flere variationer i enkelt- eller multiniveau, lodret eller vandret design med enten tør eller våd rensning.

Vi har fokus på den rette behovsafdækning, så vi kan lave den rette udvælgelse og dimensionere kolonnen og indretningen, så ydeevnen er optimal.

Der ligger mange års erfaring bag de udviklede designs. Vi leverer ikke bare en færdig skrubber, der tilbydes også omfattende service og støtte til løbende optimeringer, vedligeholdelse og reparation.

Primære uønskede stoffer der fjernes:

HCl             – Saltsyre
HF              – Floursyre
HNO3         – Salpetersyre
H2SO4       – Svovlsyre
H2S            – Svovlbrinte
Cl2             – Klor
SO2           – Svovldioxid
NH3           – Ammoniak
CN             – Cyanid
Aminer og mange flere

Applikationer:

 • Overfladeteknik
 • Støberi
 • Tørringsprocesser
 • Kompostering
 • Spildevandsbehandling
 • Fødevare-processer
 • Farmaceutiske processer
 • Mikroelektriske processer
 • Papirindustri
 • Genanvendelse af affald
 • Andre

Materialer:                   PP, PE, PVC, PVDF, GFP
Medietemp.:                +5⁰C til +80⁰C
Driftstryk:                     3000 Pa (indre eller ydre overtryk)
Volume:                        max. 50.000 m3/h
Virkningsgrad:           optil 99.9%