Skip to content

ETLB

Stübbe ETLB Vertikal Pumpe

Vertikal pumpeløsning til transport af aggressive væsker såsom syrer og kemiske opløsninger med slidende partikler. Den kan installeres i både åbne og lukkede beholdere eller sumpbassin, forudsat at den er modstandsdygtige ved driftstemperaturen og ifølge Stübbes resistensliste. 

Materialer

ETLB-serien tilbydes i forskellige materialer:

  • PP
  • PVDF  

Tilslutning

  • Størrelse DN15-80

Procesdata

  • Flow: Q,max 140 m3/h
  • Tryk: H,max 36 m