Skip to content

X-Class

Stübbe X-Class Heavy Duty Pumpe

Pumpen er nyudviklet og designet til applikationer, hvor der stilles de højeste krav til mekanisk slidstyrke, kemisk modstand, servicetemperaturer, tryk og høj effektivitet. På grund af materialevalg og design har X-CLASS en markant højere resistens mod aggressive og slidende medier. 

Højt flow og tryk kombineret med en markant forbedret levetid omdefinere, hvor grænserne ligger for centrifugal pumper i plast.

Det intelligente modulsystem med PTFE-bælgen gør tilpasning til forskellige krævende driftsscenarier enklere og billigere. Dette åbner helt nye muligheder og økonomiske løsninger for centrifugal pumper i plast.

Det nye valg fra idag hedder Stübbe X-Class, når det gælder pumpning af aggressive, krystaliserende og giftige væsker samt væsker fyldt med partikler.

Materialer

X-Class serien tilbydes i forskellige materialer:

 • UHMW-PE (Ultra Høj Molecular Weight Polyethylen)
 • PVDF  
 • PP
 • PFA / PTFE

Industrier

 • Mineraler og minedrift
 • Vand og spildevand
 • Keramisk industri
 • Marmor- og stenværker
 • Pigment industri
 • Papir industri
 • Stål industri
 • Maling, lak og lim industrien
 • Raffinaderier